Välkommen till Sjömaskiner
Sjöhus/Båthus

Placeringsförslag

Bilden visar placeringsförslag för sjöhus vid Öbolandet, Trosa kommun. Ritningarna är utförda av Guntram Schott, Arkitektgården Schott AB.